Over mij

Wie ik ben: Heleen de Koning, ik heb een gezegend en veelzijdig leven, met mijn bakkerijonderneming en als coach. Mijn veerkracht heb ik mogen leren ontdekken. God heeft mij Zijn aanwezigheid laten zien. Zijn hulp is bij mij, elke dag, in elke situatie. Maar ook ik mag dit steeds opnieuw ervaren, ook ik ben op reis met Hem. Ik deel dit dienend met jou, om je te laten zien welke vleugels jij mag gebruiken om voluit te vliegen, te leren vliegen.

Mijn motivatie: is om impact te maken in iemands leven. Hier is ook mijn aanbod op gebaseerd, het is gebaseerd op het helpen van mensen om hun persoonlijkheid kracht en balans te ontdekken. Dit doe ik vanuit liefde voor mijn hemelse Vader. Mijn man, zonen en enthousiaste labrador Joy geven mij de energie en passie om dit te blijven doen.

Dit geeft mij inspiratie om jou te kunnen helpen. Inspiratie is een krachtige drijfveer, mag ik jou inspireren met prikkelenede vragen, veelkleurigheid, die je veel aha momenten, eyeopeners en echt levens veranderende antwoorden zullen geven die je verrassen met de kijk op jouw kleurrijke persoonlijkheid.

Veerkracht: is een prachtig concept. Het gaat niet alleen om meebewegen met de wind, maar ook om jezelf te versterken en je vleugels uitslaan.

Kom uit die kooi van “ik doe het op mijn manier.” Die kooi is opengebroken door Hem. Hij heeft alles al overwonnen en wil dit ook aan jou (nogmaals) laten zien.

Laat Zijn kracht door je heen stromen, zodat je niet alleen voor jezelf leeft, maar ook om anderen te dienen.

'Sla je vleugels uit en vlieg met de innerlijke kracht die God je heeft geschonken'

 

Kennis maken.

Levenswijsheid in Tijd voor Veerkracht: Christelijke Coaching.

Deze Bijbelteksten hebben me bemoedigd en aangemoedigd tijdens mijn reis naar Tijd voor Veerkracht, christelijke coaching.

Maar voor u die Mijn naam vreest (ontzag), zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn.

Maliachi 4:2

Want bij U is de bron van het leven; in Uw Licht zien wij het Licht.

Ps. 36:10

‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw; verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeder en zuster, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.’ Filippenzen 4:4-9

Filippenzen 4:4-9

Want die man (vrouw) zal niet rusten, voordat hij (zij) vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht

Ruth 3:18b

De Geest van de Heere Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.

Jesaja 61:1