Over mij

Over mij

Mijn naam is Heleen de Koning, ik ben getrouwd met Alwin en moeder van drie zonen: Mels, David en Daniël.

Inmiddels heb ik ruim 25 jaar ervaring als ondernemer van een ambachtelijke bakkerij, onder de naam: De Koning, De Echte Bakker. We hebben twee fysieke winkels en één webshop. Alwin en ik dragen dagelijks zorg voor ruim 35 medewerkers, met alles wat daarbij komt kijken. Dit doen we onder het motto:

‘We Love to Knead – We Knead to Love.’

Ik weet als geen ander hoe het is om verantwoordelijkheid te kennen en te nemen. Maar ik weet ook hoe het je soms te veel kan worden, en welke invloed dat kan hebben op je huwelijk, gezin, bedrijf, organisatie of de afdeling waar jij voor werkt.

Mijn missie

Mijn missie is om je te leren wat voor jouw belangrijk is. Wat heeft prioriteit, welke stappen moet je eerst nemen en welke zaken kun je even laten liggen, bv. automatiseren of beter uitbesteden.

Hierbij is een goede planning belangrijk. Maar als je planning anders loopt, hoe veerkrachtig ben je dan? Hoe ga je daar dan mee om? Waar word jij blij van? Ook dit zal aan bod komen tijdens het proces. Gun jezelf dat ook, want jij bent het waard. Jij kunt het verschil maken.

Ik kijk uit naar onze ontmoeting!

Zet nu de eerste stap »

Inspiratie

Dit zijn de bijbelteksten die mij bemoedigen en teksten die me hebben aangespoord in het hele proces naar Tijd voor Veerkracht, christelijke coaching!

Maar voor u die Mijn naam vreest (ontzag), zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn.

Maliachi 4:2

Want bij U is de bron van het leven; in Uw Licht zien wij het Licht.

Ps. 36:10

‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw; verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeder en zuster, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.’ Filippenzen 4:4-9

Filippenzen 4:4-9

Want die man (vrouw) zal niet rusten, voordat hij (zij) vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht

Ruth 3:18b

De Geest van de Heere Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.

Jesaja 61:1