Over mij

Mijn verhaal.

Ook ik heb een chronische ziekte: MD type 1 een stollingsziekte en astma, al deze dingen bij elkaar maakt het soms erg ingewikkeld om bepaalde behandelingen te ondergaan.

Na een enorme zoektocht, weet ik nu wat ik weet en dit is voldoende. Ik weet nu wat ik mag en kan doen in bepaalde situaties en dit geeft rust en duidelijkheid. En dat is voor mij enorm belangrijk want mijn drijfveren zijn: identiteit en duidelijkheid. Dat geeft mij een fundament.

Ook het inleveren op mijn gezondheid is soms heel kwetsbaar maar ook doordat ik kwetsbaar mag zijn weet ik dat mijn hemelse Vader alles in Zijn hand heeft en ik vertrouwen mag op Zijn aanwezigheid in iedere situatie.

Ook weet ik wat mijn grootste kwaliteiten en drijfveren zijn en als ik me daarop richt, dan geeft dit mij energie zodat ik mijn werkzaamheden kan doen.

Ik ben getrouwd met Alwin en samen hebben we drie jongens gekregen Mels 21 jaar, David 18 jaar en Daniël 13 jaar. Ook hebben we een hondje Chico van 13 jaar en Joy van 7 maanden.

Dit geeft enige dynamiek in huis, evenzo onze bakkerij: De Koning, De Echte Bakker waar we samen al ruim 24 jaar ondernemer van zijn. Ik werk veel vanuit huis, Alwin is het meeste van zijn tijd op de werkvloer aanwezig.

Zo weten we als geen ander wat het is om verantwoording en beslissingen te nemen, maar ook een goede planning is belangrijk. Balans voor zowel werk als privé is van groot belang. Als die even kwijt is dan weten we ook weer wat nodig is om deze op te pakken.

Want voor alles is een tijd.

Zet nu de eerste stap »

Inspiratie

Dit zijn de bijbelteksten die mij bemoedigen en teksten die me hebben aangespoord in het hele proces naar Tijd voor Veerkracht, christelijke coaching!

Maar voor u die Mijn naam vreest (ontzag), zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn.

Maliachi 4:2

Want bij U is de bron van het leven; in Uw Licht zien wij het Licht.

Ps. 36:10

‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw; verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeder en zuster, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.’ Filippenzen 4:4-9

Filippenzen 4:4-9

Want die man (vrouw) zal niet rusten, voordat hij (zij) vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht

Ruth 3:18b

De Geest van de Heere Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.

Jesaja 61:1