Het logo van Tijd voor Veerkracht

Ik ben een vrouw die door Hem geroepen is voor het werk in Zijn koninkrijk. Hij laat mij steeds weer een duif zien als teken van Zijn trouw, dat Hij met me meegaat, dat Hij zoveel van mij houdt dat Zijn Zoon Jezus naar deze wereld is gekomen om voor mij aan het Kruis te gaan. Hij heeft mij gered door Zijn bloed, ik mocht door het watergraf heen gaan en weer opstaan in Zijn opstandigskracht. Hij heeft mij de Heilige Geest gegeven, en door gehoor te geven aan Zijn stem heeft Hij mijn leven drastisch veranderd. Dit spoort me aan om me af te stemmen op Zijn stem. Hierdoor mag ik getuigen van Zijn grote Liefde voor jou en voor mij.

Alle kleuren in mijn logo zijn naar boven gekomen tijdens mijn eigen proces en hebben een speciale betekenis.

Rood symboliseert het bloed van Jezus, het hart staat voor het Vaderhart van God

Bruin is de kleur van verbinding, het kruis is het Kruis van Jezus

Grijs is de kleur van strijdvaardigheid, de duif symboliseert de Heilige Geest

Geel is een verwijzing naar mijn naam, Heleen, wat stralend betekent. De zon staat voor de zon der gerechtigheid die op zal gaan.

Het wit tussen de andere symbolen staat voor de Heilige Geest, en symboliseert het delen van het Evangelie.

Wat ook zo mooi is dat het logo als ik dit naast het logo van de Echte Bakker ziet, het wel veel overeenkomsten heeft…

« Terug naar blogs